Foto Moshé Feldenkrais:

Eli Wadler, 1970,

met diens toestemming geplaatst.


Foto Marleen van der Stap:

Ferrymen Consultancy, 2010


Fotoreeks houten model:

afkomstig uit

"The elusive obvious"

van Moshé Feldenkrais, 1981,

met toestemming van Meta Publications,

Verenigde Staten, geplaatst.

Hoe werkt Feldenkrais


“Bewustworden door bewegen” is de centrale gedachte van dit werk. Dat wil zeggen, dat je leert. Je leert hoe je dingen beter kunt doen: bewegen, maar ook breder, omdat je nauwelijks iets doet waarbij je niet beweegt. Bij elke beweging zijn gedachten betrokken en bij elke gedachte zijn bewegingen betrokken.


Door je manier van bewegen te bevragen in de Feldenkrais-lessen leer je waar je ongemakken bij het bewegen vandaan komen en wat je zelf kunt doen om deze te verminderen of zelfs te doen verdwijnen. Je leert wat de innerlijke samenhang is van de onderdelen van je bewegingsapparaat en hoe je het zwaardere en lichtere werk beter kan verdelen.


Beslissend is dat je de bewegingen eerst langzaam en met aandacht uitvoert en alleen binnen wat voor jouw bereik gemakkelijk is.


Het resultaat is, dat je coördinatie verbetert, je stabiliteit en soepelheid toenemen: bewegen wordt lichter. Je ademhaling wordt ruimer en gemakkelijker. De kans dat je gezichtsvermogen, je gehoor en je stemgebruik verbeteren is groot.


De Feldenkrais-methode biedt groepslessen en individuele lessen.

De groepslessen heten Bewustworden door bewegen – Awareness Through Movement ®(ATM).

De individuele lessen heten Functionele Integratie – Functional Integration ® (FI).


Voor meer informatie over de methode of over haar grondlegger Moshé Feldenkrais: www.feldenkrais.nl

Voor meer informatie over de opleiding die ik gevolgd heb kun je kijken op: www.mbsacademy.org


“Maak het onmogelijke mogelijk, het mogelijke gemakkelijk, het gemakkelijke elegant”

Moshé Feldenkrais