Foto Moshé Feldenkrais:

Eli Wadler, 1970,

met diens toestemming geplaatst.


Foto Marleen van der Stap:

Ferrymen Consultancy, 2010


Fotoreeks houten model:

afkomstig uit

"The elusive obvious"

van Moshé Feldenkrais, 1981,

met toestemming van Meta Publications,

Verenigde Staten, geplaatst.

Prijzen 2021


Algemeen


 • Kennismakingslessen (minimaal 3, maximaal 5): per les € 14,00
 • Leden van de Reumavereniging Gouda en het Parkinson-café Reeuwijk krijgen eenmalig korting op de kennismaking: 3 lessen voor € 33,00.
 • Je hebt de keuze: je betaalt de serieprijs van € 13,00 of de losse lesprijs van
  € 16,00.
 • Kies je voor de serieprijs en kom je in een serie onverhoopt minder dan het aantal lessen minus 2 (zie hieronder bij lesgeld), dan verandert dat niets aan het bedrag dat je betaald hebt. Ik retourneer geen lesgeld, tenzij het bijzondere omstandigheden betreft.
 • Je kiest voor losse lessen als je voorziet dat je niet op regelmatige basis kunt komen. Uiteraard is het beter voor je leerproces als je er continuïteit in aanbrengt. Mocht de maximale groepsgrootte bereikt zijn, dan val je als eerste af. 


Prijzen 2021 - serie 3 – september t/m december – 16 lessen

 • Lessen in serie: je betaalt om te beginnen 14 x € 14,00 = € 196,00.
 • Volg je ook de 13e en/of 14e les, dan betaal je € 14,00 per les bij.
 • Losse les: € 17,00: je betaalt zoveel keer als je komt.


Betaling


Betalen doe je door overschrijven naar mijn gironummer. Dat is je bekend of ik geef je dat nadat we hebben kennisgemaakt. Een hele serie betaal je voorafgaand aan de lessen. Losse lessen betaal je achteraf, telkens per stuk of in een setje.


Procedure bij instromen in lopende serie

‍​Kennismaking

 • Je betaalt per kennismakingsles (maximaal 3 x) € 14,00. 


Ga je door, dan betaal je voor:

 • lessen-in-serie: de resterende lessen à € 14,00 ineens.
 • losse lessen: zoveel keer als je komt € 17,00.


Zijn de bedragen te hoog om ineens te storten, dan betaal je in overleg in twee of meer keer.


Ontdek het vanzelfsprekende met Feldenkrais.