Foto Moshé Feldenkrais:

Eli Wadler, 1970,

met diens toestemming geplaatst.


Foto Marleen van der Stap:

Ferrymen Consultancy, 2010


Fotoreeks houten model:

afkomstig uit

"The elusive obvious"

van Moshé Feldenkrais, 1981,

met toestemming van Meta Publications,

Verenigde Staten, geplaatst.

Prijzen 2023


Algemeen

  • Je hebt de keuze: je betaalt de serieprijs van € 15,00 per les of de losse lesprijs van € 18,00.
  • Kies je voor de serieprijs en kom je in een serie onverhoopt minder keren dan verandert dat niets aan het bedrag dat je betaald hebt. Ik retourneer geen lesgeld, tenzij het bijzondere omstandigheden betreft.
  • Je kiest voor losse lessen als je voorziet dat je niet op regelmatige basis kunt komen. Uiteraard is het beter voor je leerproces als je er continuïteit in aanbrengt. Mocht de maximale groepsgrootte bereikt zijn, dan val je als eerste af.
  • Kennismakingslessen (maximaal 3): per les € 15,00


Prijzen 2023 - serie 1 – januari t/m maart – 11 lessen

•    Lessen in serie: je betaalt € 165,00

•    Losse les: € 18,00: je betaalt zoveel keer als je komt.


Prijzen 2023 - serie 2 – april t/m mei – 6 lessen

•    Lessen in serie: je betaalt € 90,00

•    Losse les: € 18,00


Prijzen 2023 - serie 3 – september t/m december – 15 lessen

•    Lessen in serie: je betaalt € 225,00

•    Losse les: € 18,00


Betaling


Betalen doe je door overschrijven naar mijn rekeningnummer. Dat is je bekend of ik geef je dat nadat we hebben kennisgemaakt. Een hele serie betaal je voorafgaand aan de lessen. Losse lessen betaal je achteraf, telkens per stuk via een betaalverzoek of Tikkie.Procedure bij instromen in lopende serie


Kennismaking

•    Je betaalt per kennismakingsles (maximaal 3 x) € 15,00

Wil je blijven komen, dan betaal je voor:

•    Lessen in serie: de resterende lessen á € 15,00 ineens

•    Losse lessen: zoveel keer als je komt á € 18,00


Zijn de bedragen te hoog om ineens te storten, dan betaal je in overleg in twee of meer keer.


Ontdek het vanzelfsprekende met Feldenkrais.